TROJAN 6V -12V SULU – GEL – AGM – SOLAR DEEP CYCLE (Derin Döngü) Aküler

(Deep Cycle) Derin Döngülüakü nedir, diğer akülerden farkları nelerdir?

Derin Döngülü Akü kabaca, sürekli olarak doldur-boşalt (charge-discharge) yapılabilen aküdür. Yapısı itibariyle bu tür kullanıma uygun olduğundan her gün şarj ve deşarj altında çalışırlar. Bu akülerde bulunması gereken bazı önemli özellikler; plakların ızgaraları daha kalın ve sağlam olmalıdır, ızgara figürleri homojen, bağlantı köprüleri sürekli akım geçişine uygun kalınlıkta olmalı, plakların fiziksel ve kimyasal yapısı dökülmeye (shedding) karşı dayanıklı olmalıdır. Separatörlere de fiziksel olarak sağlam ve geçirgenlik (porozite) kabiliyeti yüksek olmalıdır. Sulu derin döngülü akülerde omurga genişlikleri plak şişmelerine karşı yeterli derinlikte olmalıdır. Aksi halde elektrolit sirkülasyonu sağlıklı bir şekilde oluşamaz.

Derin Döngülü (Deep Cycle) Akülerde Teknoloji Farklılıkları (AGM-JEL-SULU)?

Günümüzde yanlış bir kabul vardır, bu da; “Yalnız Jel Akülerin Derin Döngülü olabildiği” düşüncesidir. Bu doğru bir bilgi değildir, Sulu ve AGM aküler de derin döngülü olabildiği gibi her Jel akü de derin döngülü değildir. Burada özellikle vurgulamamız gereken nokta; gerçek derin döngülü AGM akülerin derin döngülü JEL akülerle aynı performansı verebildiğidir. Ancak her AGM akü derin döngülü değildir. Bu noktada imalatçının kullandığı teknoloji ve güvenilirliği çok önemlidir. Sulu akülerde çok yüksek döngü sayısı elde eden üreticiler vardır. Amerikan Trojan bunlardan biridir. Sulu derin döngülü aküler bazı bakımlardan bakımsız akülere göre daha dayanıklıdır. Örneğin aşırı şarja karşı mukavemeti daha yüksektir.

Jel aküler nasıl şarj edilmeli ve kullanılmalı?

Özellikle Derin Döngülü (Deep Cycle) kullanımlarda (Temizlik makinaları, Golf arabaları, Engelli araçları, Hava platformlar, vs..) aküler her seferinde mutlaka tam şarj edilmelidir. Tam şarj olmadan kesinlikle kullanılmamalıdır. Lütfen şarj işlemi için akünüzün kullanma talimatını inceleyiniz (Şarj gerilimi, şarj akımı, ortam sıcaklığı, vs..)

Kuru Tip Aküleri kullanırken nelere dikkat etmeliyiz?

* Akünün yüzeyi her zaman temiz ve kuru olmalı.

* Akü kullanım kılavuzuna uygun olarak şarj edilmelidir.

* Akü, deşarjdan sonra her seferinde gecikmeden tam şarj edilmelidir. Tam şarj edilmeden kesinlikle kullanılmamalıdır. Bu durum aküde sülfatlaşma ve kapasite kaybına sebep olur.

* İdeal ortam sıcaklığı 250C dir. Her +10 0C lik artış akünün ömrünü %50 oranında azaltır.

* Kaliteli bir şarjör kullanınız.

Solar uygulamalarda akü kapasite seçimi nasıl yapılmalıdır?

Yapılan deneyler ve araştırmalar göstermiştir ki; akülerin optimum performans (ömür ve toplam enerji) verdiği deşarj seviyesi %50’dir (50% DOD). Buna göre, toplam tüketim ne ise akü kapasitesi onun iki katı olarak seçilmelidir. Örneğin bir aydınlatma lambasının günlük tüketimi 50 Ah ise seçilecek akünün 100 Ah olması gerekir ki akü hem ömür hem de enerji performansı bakımından maksimum verimi sağlasın.