Akü Planlı Periyodik Bakımı

AKÜ PLANLI PERİYODİK BAKIMI

İşletmenizde kullanmakta olduğunuz akü portföyünüzün en verimli hali ile kullanılması için iki ve üç vardiya çalışan tüm aküler için planlı aylık periyodik bakım önerilmektedir. Teknik ekiplerimizce yerinde periyodik bakım uygulanan aküler ile işletme yatırım maliyetlerinizi erteleyebilir, akülerinizin sunacağı maksimum kullanım ömrüne ulaşabilirsiniz.
İşletmenizde yapılan tüm periyodik bakımlar akü bazında seri numarası verilerek her akü için bakım raporları paylaşılmaktadır. Bu raporlar sayesinde aylık bazda akülerinizin kapasite durumunu takip edebilir ve akülere uygulamış olduğunuz yatırım maliyetlerinizi hesaplayabilirsiniz. Bu sayede ekonomik olarak ömrünü tamamlamış akülerin tespiti de elde edilebilmektedir.
Periyodik bakım ile akülerinizde oluşabilecek arızalar, iş güvenliği ve kullanıcı ayrıca makine ekipman sağlığı tarafında oluşabilecek olumsuz durumların önceden önüne geçilebilme durumu oluşturulabilmektedir.
Akülerin şarjından sorumlu tüm personelinize ekibimizce ücretsiz olarak eğitim verilmektedir. Vermiş olduğumuz eğitimin amacı akülerin kullanım süresince kapasitenin düşmesini engellemek ve akünüzün pasif duruma geçmemesi hedeflenmektedir.

Periyodik Bakım İşlemleri

a) Akünün yüzey temizliğinin yapılması,
b) Grup ve toplam voltaj değerlerinin ölçümü,
c) Hücre elektrolit değerlerinin ölçümü,
d) Akü kazan izolasyon kontrolü,
e) Bağlantı elemanlarının ve cıvataların kontrolü,
f) Bağlantı kablolarının kontrolü; problemli olan ve iletkenlik sağlayamayan kabloların yenisi ile değiştirilmesi, (kablo bağlantılı aküler için)
g) Bağlantı kabloları söküldükten sonra akü kutup başlarının tek tek kontrol edilerek griftlerin fırça ile temizlenmesi, (kablo bağlantılı aküler için)
h) Kurşun bağlantıların kontrolü; tespit edilen kırık, çatlak kurşun köprülerin kaynağının yapılması ve korozyonlarının fırça ile temizlenmesi, eksik veya deforme olan plastik muhafazalarının yenisi ile değiştirilmesi (kurşun köprülü aküler için)
ı) Akülerin asit sızdırma kontrollerinin yapılması: yapılan kontrol sonucunda kutu-kapak birleşim yerlerinde asit sızdırması varsa gerekli müdahalenin yapılması
i) Saf sularının tamamlanması,
j) Akü kutup başlarının yağlanması,
k) Akü elemanlarının (buşon, köprü muhafazası, akü soketi vs.) kontrolünün yapılması ve eksiklerin tamamlanması,
l) Akü şarj cihazlarının ölçüm ve kontrollerinin yapılması, akümülatörün uygun değerde şarj olup olmadığının test edilmesi,
m) Elde edilen bulguların servis bilgi formuna aktarılması,
n) Arıza raporlarının oluşturulması ve yapılması gerekli işlemlerin rapor halinde bildirilmesi.